1:2
6:3
6:74
2:6
To je už z mojej strany všetko, takže vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok večera. Zápasom vás sprevádzal Miroslav Revaj.